SINAVI DÜZENLEYEN:

KURUM

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ

 

SINAVIN KONUSU: Bursluluk sınavı
SINAVIN AMACI: TED tarafından başarılı ve maddi imkânları kısıtlı  öğrencilerin belirlenmesi
TÜRÜ: Sınav
HEDEF KİTLE: Ülke genelindeki maddi durumu yetersiz 4, 5 ve 8. sınıföğrencileri
SINAVIN

YAPILACIĞI YER:

TED ÖZEL ZONGULDAK KOLEJİ ORTAOKULU
SINAV TAKVİMİ:   Sınav 30.03.2019 tarihlinde saat 10.00’da tek oturum halinde düzenlenecektir.

Sınav başvuru tarihi: 9.03.2019 Bu tarihten sonra başvuru kabul edilmeyecektir.

KATILIM ŞARTLARI:

 

Başvuracak öğrencilerin;

· T.C. vatandaşı olması,

· 2018-2019 öğretim yılında 4,5 ve 8. sınıfa devam ediyor olması,

· Öğrencinin “bitirdiği sınıfa ait yılsonu karnesinde” not ortalamasının en az 85 olması,

· Ekonomik koşulları itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması.(Ailenin aylık toplam geliri en fazla 4500 TL olabilir.)

·  TED Okullarından herhangi birinde öğrenci olmaması,

· Ülke genelinde yer alan resmi/özel ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin tamamı başvurabilir. Bu okullar dilediği kadar öğrenciyi sınavımıza yönlendirebilir.

9 Mart 2019 tarihinden itibaren başvuru kabul edilmeyecektir.

BURSUN:           

KAPSAMI/ MİKTARI  

Bursun kapsamı eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının karşılanmasıdır.
BURSUN SÜRESİ: Lise öğrenimlerinin sonuna kadar
 

BURS VERİLECEK:

ÖĞRENCİ SAYISI      

 

2019-2020 yılında; 5.sınıfta okuyacak 3, 6.sınıfta okuyacak 1

ve 9.sınıfta okuyacak 1 öğrenci.