TED Özel Zonguldak Koleji Lisesi, 1958 yılından beri Türkiye'nin geleceğine ve eğitimine yön veren köklü ve önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Okulumuzda öğrencilerin çağdaş bir yöntemle öğrenebilmelerini sağlamak, gelişme ve değişmelere açık bir öğrenme ortamı sunmak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlamak en temel ilkelerimizden biridir. Aynı zamanda öğrencilerimizin bilimsel gelişmelere, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını destekleyerek hem akademik alanda hem de sosyal alanda her türlü gelişmelerine destek sağlanmaktadır. Her öğrencinin bireysel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda öğrenciye yönelik öğrenme ortamı sağlayan okulumuz, araştıran, sorgulayan, eleştiren, eleştirel bakışaçısı geliştiren, öz güveni yüksek ,yaratıcı, girişimci, bilgi ve iletişim çağında birçok yönüyle donanımlı, sanatla iç içe, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, aydınlık yolda ilerleyen bireyler yetiştirmektedir. Bu amaçlara bağlı olarak lisemizde; · İnternet bağlantılı bilgisayar ve projeksiyon bulunan dersliklerde; · Milli Eğitim müfredatına bağlı işlenen ortak genel kültür dersleri ve seçmeli dersler, · Dört yıla yayılan kapsamlı bir İngilizce, · İkinci dil olarak Almanca ve Fransızca eğitimi, · Hafta içi 9 saat, haftada ise toplam 45 saat ders, · Hafta sonu müfredata ilişkin kurs programı, · İsteyen ya da öğretmeni tarafından yönlendirilen öğrenciler için etüt, · Tüm sınıflarda TYT ve AYT sınavlarına yönelik bireysel ve grup çalışmaları, · Belirli aralıklarla tarama sınavları, deneme sınavları ve izleme sınavları, · Kültürel, sportif ve sosyal faaliyetler yapılarak; Öğrencilerimizin hem hayata hem de yüksek öğretime en iyi şekilde hazırlanmaları sağlanmaktadır.