Anaokulumuzda; 36-71 aylık çocukların gelişim seviyeleri, yaş, ilgi ve ihtiyaçları göz önünde göz önünde bulundurularak, uluslararası eğitim yaklaşımları ışığında(Proje Yaklaşımı, Tematik yaklaşım, Montessori, Reggio Emilia, High Scope, Gymboree, Gems (Great Explorations in Math and Science),PYP (Primary Years Programme)  Türk Eğitim Derneği akademik danışmanları rehberliğinde, TED okulları öğretmenlerinden oluşan komisyon tarafından, MEB okul öncesi eğitim programı temel alınarak oluşturulan, TED okullarına özel, dünya standartlarındaki Okul Öncesi Eğitim Programı ve İngilizce Eğitim Programı ile 36 –69 aylık çocuklara eğlenerek öğrendikleri ayrıcalıklı bir anaokulu dönemi sunulur.

Çocukların zihinsel gelişimi 5 yaşına kadar şekillenir. Zekânın yaklaşık yüzde% 80’i bu yaşa kadar oluşur. Çocuğu tüm hayatı boyunca etkileyecek zihinsel-anatomik yapılar, beceriler ve sosyal özellikler bu sayede gelişir.  Bu nedenle çocuğun kişilik gelişimin temelinin de atıldığı, zeka gelişimi için en önemli dönemler okul öncesi yıllarıdır. Bu temel noktadan hareketle anaokulumuzda; çocuklarımızın psikomotor, bilişsel, sosyal- duygusal, dil gelişimleri ve öz bakım becerileri, dengeli bir şekilde desteklenir.

 Atatürk’ün milli ve manevi değerlerine bağlı, ilkeli, meraklı, araştıran- sorgulayan, kendine güvenen, paylaşımcı, hoşgörülü, saygılı, empati kurma ve sorun çözme becerileri ile karar verme yeteneği gelişmiş, kendini ifade edebilen, katılımcı, sorumluluk sahibi, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısına sahip, doğaya karşı duyarlı, ekolojik okuryazar bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.

Hedeflerimize ulaşabilme noktasında okulumuzda; “Değerler Eğitimi”, “Minik Tema”,Eko – Okullar Programı”, ”Okullarda Orman Programı”, ”Sıfır Atık Projesi”, “Eşit Bir Gelecek Projesi”, “Beslenme Dostu Okul Programı”, ”Orman Okul”,  “Sosyal Sorumluluk Projeleri”, “Mevsim Günü Kutlamaları”, “Renk Günü Etkinlikleri”, “Demokrasi Oyunları”, “Aile Katılım Etkinlikleri”, “Belirli Gün ve Haftalar”, “Mutfak Etkinlikleri”, “Tematik Alan Gezileri” uygulamalarına yer verilir.