Eko-Okullar Programı Nedir?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar. Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.  
HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar uzun erimli bir programdır.                
PROGRAMIN FAYDALARI   Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.
ÖĞRENCİLER; - Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir, - Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur, - Sorunları tanıma, çözüm üretme ve tartışma becerisi geliştirir, - İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir, - Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir, - Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir; - Temizlik ve düzenini sürekli kılar, - Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır, - Okul öğrencilerce sahiplenilir, - Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır, - Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır, - İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.                        
PROGRAM KONULARI   Programa yeni kayıt olmuş okullar ilk 2 eğitim-öğretim yılı boyunca çöp-atık / geri dönüşüm konusunu çalışırlar. Çöp-Atık konusunu çalışarak Yeşil Bayrak ödülü almış olan Eko-Okullarımız diğer konulardan birini seçerek çalışmalarına devam ederler.   Eko-Okullar Programı konuları; - Çöp-Atık & Geri Dönüşüm (İlk iki yıl boyunca zorunlu konu) - Enerji - Su - Biyolojik Çeşitlilik - Tüketim Alışkanlıklarımız Eko-Okullar yukarıda belirtilen konuları ikişer yıl çalıştıktan ve öğrencilerin konuyu tam olarak kavradıklarından emin olduktan sonra yan konular olan; - İklim değişikliği & Küresel Isınma - Ulaşım, - Sağlıklı Yaşam & Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar - Hava-Su-Toprak-Gürültü-Işık Kirliliği, - Organik Tarım vb. konularda çalışmalarını sürdürebilirler.            
PROGRAMIN AŞAMALARI Eko-okullar, sınıfta dersin ötesine geçerek toplumda çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almak için 7 ADIM uygular.
  1. Eko-Okullar Komitelerinin Kurulması(eko- tim)
  2. Çevresel İnceleme
  3. Eylem Planı
  4. Gözlem ve Değerlendirme
  5. Müfredat Çalışması
  6. Bilgilendirme ve Katılım(eko -pano)
  7. Eko-ilke