ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ

Okulumuzda Ölçme-Değerlendirme çalışmaları, klasik ölçme yaklaşımlarından farklı olarak, öğrenme sürecini yapılandırmak için gerçekleştirilir. Derslere özgü hazırlanan ölçme araçlarının sonuçları, öğrencilerimizin öğrenme eksiklerinin tespiti ve tamamlama çalışmalarının planlanmasının yanı sıra, yeni öğrenmelerin inşası için gerekli ön öğrenmelerin tespiti için kullanılır.

Uygulanan deneme sınavı, izleme sınavı, konu tarama sınavı, temel beceri uygulaması vb. sınavların sonuçları K12Net Okul Yönetim Sistemi’nde yayınlanarak öğretmen, öğrenci ve velinin bilgisine sunulur.

Öğretmen, sınav sonuçlarına göre öğrencinin eksik olduğu kazanımları tamamlamak için bireysel ya da grup etütleri yapar.