PDR’den Bakış

TED Özel Zonguldak Koleji , öğrencinin bireyselliğini göz önünde bulundurularak bireysel ve grup rehberlik çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencinin kendini gerçekleştirme sürecine destek olması ışığında kendini keşfetmesini sağlamak , neler yapabileceğini keşfederek ilgi ve yeteneklerini açığa çıkmasına yol göstermek , içsel motivasyonunu sağlamak ve gerekli yönlendirmeleri yapmayı amaçlamaktayız.

Rehberlik çalışmalarında Önleyici-Koruyucu Rehberlik anlayışını benimsemektedir. Önleyici-Koruyucu Rehberlik; Çeşitli olumsuz durumlar ortaya çıkmadan, yaşanmadan ve bu durumların birey üzerinde oluşturacağı olumsuz sonuçlar görülmeden önlenmesine, engellenmesine yönelik rehberlik işlevidir. Okulumuzda PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.
Atatürk Köşesi

Ansolon