TED Özel Zonguldak Koleji , öğrencinin bireyselliğini göz önünde bulundurularak bireysel ve grup çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencinin kendini gerçekleştirme sürecine destek olması ışığında kendini keşfetmesini sağlamak , neler yapabileceğini keşfederek ilgi ve yeteneklerini açığa çıkmasına yol göstermek , içsel motivasyonunu sağlamak ve gerekli yönlendirmeleri yapmayı amaçlamaktayız.

PDR çalışmalarında Önleyici-Koruyucu etkinlik anlayışı benimsemektedir. Önleyici-Koruyucu Etkinlikler; Çeşitli olumsuz durumlar ortaya çıkmadan, yaşanmadan ve bu durumların birey üzerinde oluşturacağı olumsuz sonuçlar görülmeden önlenmesine, engellenmesine yönelik çalışmalardır. Okulumuzda PDR hizmetleri gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği ve ilgili kişilerle işbirliği ilkelerine dayanır.