Sanatın tüm alanlarını içine alan yaratıcı sanatsal eğitimi, dar anlamda ise okullarda bu alana ilişkin olarak verilen dersleri tanımlar. Görsel sanatlar eğitimi ise sanat eğitiminin kapsamında olan müzik, edebiyat gibi işitsel ve sözel sanat türlerini kapsamı dışında bırakır.Görsel sanatlar eğitimi genel olarak resim, heykel, mimarlık, seramik, grafik sanatlar, uygulamalı sanatlar, tekstil, moda tasarımı, film, fotografive endüstri tasarımı gibi oldukça geniş bir alanı içine almaktadır.
Öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, estetik yargı yapabilme becerilerini, gözlemlerini, izlenimlerini anlatabilme, yeteneklerini fark edebilme ve geliştirebilme adına yardımcı olan eğitim faaliyetleridir.
Görsel sanatlar eğitimi, yapılmış olanları tekrarlayan değil, yenilikler üreten bireyler yetiştirmek adına atılan bir adımdır.