FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNİN AMACI VE EĞİTİMDEKİ YERİ

Fen ve Teknoloji dersi bilimsel sonuçlara ulaşmada ve kanunları anlamada gözlem, inceleme, deney gibi araştırma yöntemlerinden yararlanmaya dayalı bir derstir. Öğrencilere kendi aklını kullanabilmeyi gösterir. Edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşantılarında kullanabilmeyi öğretir. Yaşadığı çevreyi tanıma, koruma, değişen çevre şartlarına uyum sağlamayı kazandırır. Fen ve Teknoloji dersinin amaçlarından biride yapıcı, sorgulayıcı, eleştirici yaklaşım yeteneğini öğrenciye kazandırmak ve geliştirmektir. Daha önce Fen alanıyla ilgili bilgilerde eklenerek Fen ve Teknoloji oluşturulan Fen ve Teknoloji programının amacı, bilgi birikimlerinin aktarılmasının aksine, araştıran, soruşturan, inceleyen, günlük hayatı ile konular arasında ilişki kurabilen, karşılaştığı problemleri bilimsel bakış açısıyla çözen bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin Bilim ve Teknoloji arasındaki ilişkiyi kurabilmeleri, Bilim ve Teknolojinin toplumun ilerlemesindeki etki ve önemini kavrayabilmeleridir.

DERSLERİN İŞLEYİŞİ

• Derslerde farklı öğrenme yöntemlerine ve ünitelerin içeriğine uygun, öğrenmeyi eğlenceli hale getiren, yaratıcılıklarını ortaya çıkaran, drama, oyun, bilgisayar, deney, gözlem, araştırma, inceleme ve projelerden yararlanılmaktadır.
• Ayrıca derslerde bireysel ve grup çalışmalarına de yer verilmektedir.
• Laboratuar çalışmalarımız öğrencilerimizin iki veya üç kişilik gruplar halinde aktif katılımı ile yapılmaktadır. Öğrencilerimiz deney sonuçlarını ve gözlemlerini kullanarak kağıtlardaki değerlendirme sorularını cevaplamakta ve böylece deneyi yorumlamaktadır.

LABORATUARLARIMIZ

Okulumuzda Fen ve Teknoloji dersleri sadece sınıflarda değil, donanımlı laboratuarlarda yapılmaktadır.
Kimya ve Biyoloji laboratuarları fiziki yapıları ve teknik donanımları ile araştırmayı, deneyler yapmayı zevkli hale getirmekte ve öğrencileri bilimsel çalışmalara yöneltmeye elverişli yapıdadır. Tüm laboratuarlarda masalarda elektrik ve gaz bağlantılı olup, araç-gereç bakımından zengindir. Deneyler, ders öğretmeninin hazırlık ve gözetiminde yapılmaktadır.

BİLİM-FEN VE TEKNOLOJİ KULÜBÜ ÇALIŞMALARI

Öğrenilen bilgiler, uygulamalar ve ilgili deneyler yapılabildiği sürece daha kalıcı olur. Bunun için bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilere erken yaşta olaylara bilimsel bakış açısı kazandırılması gerekir. İşte bu nedenle okulumuzda oluşturduğumuz Bilim-Fen ve Teknoloji Kulübünde her gruptan öğrencilerle kendi seviyelerinde, laboratuar ortamında bilimsel deneyler uygulanır. Bu deneylerin bir kısmı sene sonunda düzenlenen bilim şenliğinde sergilenir. Böylece temel bilim uygulamalarına yatkın bilim insanı olmak yolunda ilk adımlar atılmış olur.

PROJELER

Öğretmenlerimiz “öğrenenlerin okulu” felsefesine uygun olarak öğrencilerde yaparak, yaşayarak öğrenmeyi ön plana çıkaran proje çalışmalarına önem vermektedir. Proje çalışmalarının araştırmacı kişiliğinin gelişmesindeki payının büyük olduğunu bilmektedir.