Okulumuzdaki müzik etkinlikleri, öğrencilerimizin hem bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen hem de müziksel gelişim sürecini olumlu yönde etkileyen çalışmaları içerir. Bu çalışmalar, ses ve müzik dinleme ve ayırt etme çalışmaları, ritim çalışmaları, nefes ve ses çalışmaları, şarkı söyleme, çalgı çalma, yaratıcı hareket ve dans, müzik eşliğinde hareket, müzikli öykü oluşturma gibi etkinliklerden oluşur. Bu etkinlikler, doğru ve nitelikli müzik dinleme, söyleme ve çalma alışkanlıklarını öğrencimize kazandırmanın yanı sıra, öğrencilerimizin yerel, ulusal ve evrensel müziği tanımasını da destekler. Ayrıca bu etkinlikler ile öğrencilerimiz, bireysel olarak ve toplulukta müzik yapma, başkalarını dinleme, iş birliği yapma gibi sorumlulukları kazanır. Müzik, öğrenmeyi ve algılamayı kolaylaştıran etkin yollardan biridir. Müzik etkinlikleriyle çocuk, pek çok kavramı öğrenir ve pekiştirir. Bunun yanı sıra konuları daha kolay anlayabilir. Müzik derslerimizde eğitici ve öğretici çocuk şarkıları ve ezgili saymacalar dil gelişimine katkı sağlamak için kullanılan araçlardandır. Öğrencilerimiz bunları söylerken hem zevk alır. Hem de doğru ve akıcı konuşma becerilerini kazanır. Müzik etkinliğinin, çocuğun motor gelişimine de büyük katkısı vardır. Öğrencilerimiz müzikle bedensel hareketleri birleştirerek müziğin karakterine ve ritmine uygun ve belli bir düzen içerisinde hareket etme becerisini; basit vurmalı çalgılar çalarak da el-göz koordinasyonunu ve aynı anda iki elini birlikte kullanabilme becerisini kazanır.