Sanat eğitimi bireyin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilme yeteneklerini ve yaratıcılık gücünü geliştirmek amacıyla yapılan eğitim çalışmalarıdır. Sanat eğitimi okul öncesinden başlayarak çocukların yaşamları boyunca sürdürebilecekleri eğitsel bir süreçtir. Sanat eğitimi, süreç odaklıdır ve sanat eğitiminin amaçları da uzun süreçte çocukların gelişimlerini desteklemeye yöneliktir. Sanat eğitiminde öğrencilerimizin motor, bilişsel, dil, sosyal – duygusal gelişimlerinin ve öz bakım becerilerinin dengeli bir şekilde desteklenmesi esastır. Bu noktada temel amacımız 36 aydan itibaren öğrencilerimizin tüm duyularını kullanarak deneyim elde etmeleri ve öğrenmeleri, boyalar, kâğıtlar ile çalışırken görme, işitme, dokunma, koklama hatta tat alma gibi duyularını kullanabilmeleri, materyalleri amacına uygun kullanma, yerine kaldırma, düzenli tutma alışkanlıklarını kazandırmak; öğrencilerimizin yaratıcılıklarını desteklerken, estetik değer ve sanatsal duyarlılık kazanmalarına yardımcı olmak, sanat yapıtlarını inceleyerek deneyim elde etmelerini sağlamak, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için duyarlı olmalarını, sorumluluk alabilmelerini sağlamaktır. Görsel sanatlar derslerimizde belirlenen amaçlara ulaşılmış olması değil, süreç içinde çocuğun kendini gerçekleştirmesi önemlidir.