Bilişim Teknolojileri

Anaokulumuz kodlama ve robotik eğitimi uygulanmaktadır. Derslerde ,hatırlama, sınıflandırma ve genelleme gibi çeşitli düşünce süreçlerini periyodik olarak kazandırılır. Bu deneyimler, çocuğun keşfederek öğrenme, problem çözme ve karar verme gibi bilişsel süreçleri kullanmasını sağlar.

kodlama ve robotik eğitimi, çocuğa öğrendiklerinin tekrar etme ve bir sonraki aşamaya geçme olanağı vermektedir. Lego Setleri ile yapılan eğitimler, çocukların el göz koordinasyonlarını, algılama yeteneklerini, bilişsel gelişimlerini ve yaratıcıklarını da geliştirmektedir.Yıllık planlar “Türk Eğitim Derneği Anaokulları Eğitim Programı” esas alınarak hazırlanmaktadır.
Atatürk Köşesi

Ansolon