Yabancı Diller Lise programımızda derslerimizi öğrenci merkezli, etkin öğretim metodlarını kullanarak çağdaş teknolojilerden faydalanarak etkileşimli bir ortamda yürütüyoruz. Dünya standartlarında kaliteli İngilizce eğitimini benimsiyoruz.
Yabancı Dil öğrenimi süreci disiplinli, sabırlı ve planlı olmayı gerektirir bilinciyle hareket edip; proje köklü kendini değerlendirme ve yaşam boyu öğrenme kavramlarını benimsiyoruz. Öğrencilerimizin evrensel düşünebilmelerinde Yabancı Dilin önemine olan inancımızla bölümümüzde ekip çalışması anlayışını sürdürmekteyiz.

MİSYONUMUZ

Çok kültürlü anlayışa yönelik Hızla küreselleşen dünyada birden çok yabancı dili kullanabilen Üretken, özgüvenli bireyler yetiştirmek.

HEDEFLERİMİZ

Okul içinde yabancı dilin daha yaygın olarak kullanımını sağlayacak doğal ortamlar oluşturmak. Yabancı Dil eğitimi ile ilgili tüm projelerde ve kulüp faaliyetlerinde öğrencinin aktif olmasını sağlamak. Tiyatro, münazara ve sunu çalışmalarıyla öğrencinin öğrendiklerini pratiğe dökmelerini sağlamak. Uluslararası sınavlarda, düzeylerine uygun olarak öğrencilerimizin başarı grafiğini yükseltmek. Öğrencilerimizi üniversite hazırlık atlama sınavlarına hazırlamak Avrupa Birliği Eğitim Programları "Comenius" çerçevesinde projeler üretmek Yabancı Dil sınıflarında öğrencileri etkin bir şekilde LYS sınavına hazırlamak

PROGRAM

İngilizce eğitimi sınıflar bazında 2 seviye gruplarından oluşmaktadır. Seviye grupları 9. sınıfa başlarken dönem başında bölümümüzce uygulanan sınav sonucuna göre belirlenmektedir. Her sınıfın programı farklı olup bu çerçevede dönem süresince etkin öğretim metodları kullanılarak öğrencilerimizin okuma, konuşma, yazma becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.
Çok dillilik kavramı çerçevesinde 2. Yabancı Dil öğretimi olarak Almanca ve Fransızca dersi tüm sınıflarda haftada 2 saat olarak devam etmektedir. Bu program çerçevesinde Almanca ve Fransızca dersi öğrencilerin öğrendiğini kullanabilme ilkesinin etkin bir şekilde uygulanmasına imkân tanımaktadır. Bu program görsel çalışmalarla desteklenip çeşitli sunu programlarıyla sürdürülmektedir. Okulumuzda 2. yabancı dil kullanımını yaygınlaştırmak hedeflenmiştir.