Türk Dili ve Edebiyatı

TED Özel Zonguldak Koleji Lisesi Edebiyat Bölümü olarak, Anadiline hakim, anadilinin inceliklerini bilen ve doğru kullanan, sanata ve edebi eserlere değer veren, yaratıcı, kültürlü, öğrenmeyi seven, okuma alışkanlığı kazanmış, okuduğunu yorumlayıp sistemleştirebilen, düşünme alışkanlığı gelişmiş Atatürkçü bireyler yetiştirmektir. Tüm akademik-kültürel ve sosyal çalışmalarımız bu amaç doğrultusunda planlanmakta ve uygulanmaktadır.
Bu temelden hareketle öğrencilere şu bilgiler kazandırılacaktır;
Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratabilme
Araştırma, tartışma anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirme
Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırma
Derslerde yürütülen çalışmalarla özgür, nesnel, dengeli ve sistemli düşünme alışkanlığı kazandırabilme
Öğrencilerin kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlama

Etkinliklerimiz

Akademik çalışmalarımız yanında öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek adına sunumlar, proje çalışmaları, kitap tanıtımları, kitap fuar gezisi yapılır.
Önemli gün ve haftalarda düzenlediğimiz törenler öğrencilerimizin katılımıyla günün anlam ve önemine uygun olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerin bilgi ve becerilerini artıracak her türlü çalışma yapılır.
Sadece ders kitaplarıyla sıkışıp kalmamaları için uygun kitaplar okutulur. Bunlar ölçümleri ders içinde yazılı veya sözlü olarak yapılır. Her sınıfın haftada bir saat kitap okuma etkinliği vardır.
Bölümümüz tiyatro çalışmalarına da önem vermektedir. Her yıl "Gençlik Haftası"nda bir oyun sergilenmektedir.
Atatürk Köşesi

Ansolon