Sosyal bilimler “İnsanın, toplumun sistemli bir biçimde incelenmesini amaçlayan, bilimsel yönteme uygun düzenli bilgiler” olarak tanımlanmaktadır. Sosyal bilimler içinde tarih, coğrafya, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji, dil bilim, iktisat, eğitim bilimleri, hukuk, sosyoloji, ekonomi, demografi, arkeoloji, iletişim vb. bilim dalları yer alır. Bu dersler aracılığıyla öğrencilere, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, laik, demokratik, çağdaş değerleri benimseyen ve koruyan, hem milli tarihini hem de dünya tarihini iyi bilen, doğru yorumlayabilen, evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirebilen, insan – doğa dengesini kurabilen, çevrelerindeki sosyal, kültürel ve ekonomik olaylarla ilgilenen bireyler olarak yetişmeleri için temel bilgiler verilir. Onlara Atatürk'ün "ulusal kültürümüzü çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma" ülküsünü gerçekleştirme bilinci kazandırılır.
• Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,
• Ulusal ve çağdaş değerleri koruyan ve sürdüren,
• Demokratik değerlere saygılı,
• Sosyal yaşamda etkin,
· Sosyal bilinç sahibi,
• Üretken, haklarını bilen, insan haklarına saygılı,
• Dünya vatandaşı olduğunu bilen,
• Dünya sorunlarına duyarlı,
• Vizyonu geniş, yaratıcı, bilimsel, eleştirel düşünebilen,
• Ülkesinin ve dünyanın sorunlarına duyarlılık gösteren,
• Türkiye’nin dünya üzerindeki yerini ve önemini bilerek ülkemizin kalkınmasında severek sorumluluk alan,
• Yaşadığı yerden başlayarak yurdunu ve dünyayı tanıtmaya istekli,
• Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yarayan yer üstü ve yer altı kaynakları ile turistik zenginliklerini tanıyan,
• Milli servet kaynaklarını koruma ve değerlendirmenin gereğine inanan ve bu yolda alışkanlıklar kazanan
Öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.