• Madde ve maddeler arası etkileşimler ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi ve kavrayış edinmek, bu kavramların tarihsel gelişimi, bireysel, sosyal, ekonomik ve teknolojik dünyaya etkileri ve çevre ile ilişkileri ekseninde bir bilinç geliştirmek;
• Belli bir konuya özgü veri ve bilgilerden kavram ve modellere ulaşma yetisi; bu kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma becerisi; gözlem, deney, veri toplama gibi basit becerilerden problem çözmeye geçiş mahareti ve üst düzey iletişim ilişkilerine uyum sağlamak;
• Maddeyi ve maddeler arası ilişkileri inceleme - kavrama arzusu, kendine, çevresine, topluma ve başkalarının görüşlerine saygı itiyadı, kimyanın çeşitli alanlarında farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma alışkanlığı kazandırmaktır.
Kimya derslerinde öğrencilerin:
• Maddenin yapısı, çeşitleri, kimyasal tepkimeler, temel kimya yasaları ve benzeri konularda bilgilenmeleri sağlanır.
• Kimyanın günlük yaşantımızdaki yeri ve öneminin anlaşılabilmesi için gezi ve araştırmalara programda yer verilir.
• Kimyanın diğer disiplinlerle ilişkisi örneklerle vurgulanır.