Projenin ana teması olarak; okul öncesi dönemi öğrencilerinin, geri dönüşüm malzemeleri değerlendirerek kendi ritm aletlerini ve bu ritm aletlerini akranlarıyla birlikte uyarlama yapmalarını esas alır. Sesleri ayırt etmek benzer ve farklı sesleri bulma becerisini geliştirmeyi sağlayacaktır. Geri dönüşüm hakkında farkındalık kazanacaklar, özgün ve yenilikçi düşünme becerilerine açık olacaklardır. Aynı zamanda farklı ritmlerde kendini ifade etme fırsatı bulacaklardır. Müzik konusunda önyargıları olan çocukların özgüven konusunda geliştirme sağlanacaktır.

 

Okulumuz Öğretmenleri Melis KALKAN ve Miray KARAŞAH ŞUBAT ayında KENDİN TASARLA RİTMİ YAKALA  adlı proje çalışması öğrencileriyle başlamıştır.

  • Müzik ile ritim becerisini geliştirmek
  • Geri dönüşüm bilincini geliştirmek
  • Kendini yaratıcı yollarla ifade etme becerisini desteklemek
  • Ritim ile kendini ifade etme yolları bulmak
  • Doğaya olan bilincini desteklemek
  • Problem çözme, hayal gücü, iletişim, işbirliği becerilerini geliştirmek
  • Öğrencilerin özgüven becerisini desteklemek

Öğretmenlerimiz Melis KALKAN’ı ve Miray KARAŞAH’ı tebrik ederiz.