TED Zonguldak Koleji İlkokulu İngilizce Bölümünün temel hedefi öğrencilerimize yabancı dili öğretmek değil edinmelerini sağlamaktır. Bunun için okulumuzda dinleme aktiviteleri, İngilizceyi anadil gibi öğrenme açısından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda İngilizce derslerinde, öğrenciler okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini teknolojik olanaklardan da faydalanarak geliştirmektedir.
Aktif ve eğlence bir sınıf ortamı elde etmek için, 1- 4. sınıflarımızda farklı öğrenme biçimlerini dikkate alarak, kinestetik metotları, çeşitli oyun, şarkı ve görsel etkinliklerle birleştirip rahat bir öğrenme ortamı hazırlanıyor. Günlük yaşamda dili etkin, etkili ve akıcı kullanabilmeleri amacıyla sınıf içi etkinliklerde sık sık drama çalışmalarına yer verilmektedir. Öğrenciler hem dinleme - konuşma becerilerini geliştirirken hem de sosyal hayatta nasıl davranmaları gerektiğini öğrenirler. Öğrenilen konular eğlenceli proje ve performans görevleriyle pekiştirilip okul içindeki sınıf panolarında sergilenir. Bireysel çalışmaların yanı sıra grup çalışmaları ile öğrencilerimizin sosyal becerilerini geliştirmek, işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak, eleştirel düşünüp yorumlarama ve tartışma yeteneklerini geliştirmek amaçlanmaktadır.
Ayrıca İngilizce Bölümü olarak bir diğer hedefimiz ilkokul öğrencilerini Cambridge ESOL Young Learners sınavlarında başarı sağlayabilecek düzeye getirmektir.