Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gelişmeleri, sanatsal yönlerini ortaya koyabilmeleri ve müzik yoluyla öğrenmekten keyif alan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır. Temel solfej ve teorik bilgiler, öğrencilerin gelişim düzeyleri dikkate alınarak verilmektedir. Teknolojik donanımlı ve müzik aletleri tam olan atölyelerimizde dersler işlenmektedir.

Atatürk ilke ve inkılapları ışığında çağdaş bir eğitim veren okulumuz da müzik dersi içerisinde de öğrencilerini önce ulusal ve evrensel müzik bilincine eriştirmeyi, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müziğin çalgı ya da diğer dallarına yönlendirmeyi, müziksel eleştiri gücüne sahip olmalarına çalışmayı, bilinçli bir müzik dinleyicisi yaratmayı hedeflemektedir.

Anaokulunda;  Orff çalgılarının da kullanıldığı ders saatlerimiz de ritim ve şarkılarla müziği keşfetme ve kendini müzik ile ifade etme becerisini geliştirmeye yönelik öğrenim faaliyetleri yapılmaktadır.

İlkokulda; Milli eğitim müfredatına uygun öğrenim faaliyetlerini uygulamanın dışında, piyano, org ve gitar eşliğinde çeşitli okul şarkılarına eşlik etme ve ilköğretim 3. sınıftan itibaren blok flüt ve melodika çalışmaları yapılmaktadır.