Matematik; örüntülerin ve düzenlerin bilimidir. Bir başka deyişle matematik sayı, şekil, uzay, büyüklük ve bunlar arasındaki ilişkilerin bilimidir. Matematik aynı zamanda sembol ve şekiller üzerine kurulmuş evrensel bir dildirBizler matematikle; bilgiyi işlemeyi, üretmeyi, tahminlerde bulunmayı ve bu dili kullanarak problem çözmeyi öğreniyoruz.
Çocukların gelişim düzeyleri dikkate alındığında matematiğin içerdiği soyut kavramları anlamak oldukça zordur. Bu nedenle somutlaştırıcı, sonu ele alıcı yaklaşımlarla öğrencilere eğitim vermek hedeflerimizdendir.
Matematik programıyla öğrencilerin matematik yapma sürecinde aktif katılımcı olması esas alınmaktadır. Öğrenciler çevreleriyle somut nesnelerle ve akranlarıyla etkileşimde bulunarak kendi düşüncelerini oluştururlar.
Matematik öğrenme aktif bir süreçtir. Eğitim programında öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, problem çözebilecekleri, çözüm ve yaklaşımları paylaşıp tartışabilecekleri ortamların sağlanmasının önemi vurgulanmıştır.
Okulumuzun vizyonuna ve yetiştirmek istediğimiz nesillere uygun olarak matematiği teoride bırakmadan, matematiği seven, hayatındaki yerini kavrayan temel bilgi ve becerilere sahip bireyler yetiştirmekteyiz.