Bireyi "öğrenme" ye yönlendirmek en önemli güç "merak" duygusudur. Çünkü öğrenme soru sormak, sorularına cevap olmak, cevap alınamayan sorulara cevap bulmaya çalışmakla başlar. Bizler Fen Bilimleri dersinde bu merak duygusundan yola çıkarak günlük hayatı kapsayan fikirleri temel alıyoruz. Bu nedenle Fen Bilimleri dersi ile fen okur- yazarlığı , doğayı algılama, yorumlama, toplumsal bilinç kazandırma , zihinsel beceri geliştirme çalışmaları yapıyoruz.